Cửa cuốn chống cháy Austdoor AF100

Liên hệ báo giá

Cửa cuốn thép chống cháy AF100 có khả năng tự động đóng xuống khi có đám cháy xảy ra để ngăn sự lan truyền của ngọn lửa, đảm bảo thời gian cho người và hàng hóa kịp thời di chuyển, sơ tán tới khu vực an toàn.